Beate Sydhoff-Millhagen

Beate Sydhoff-Millhagen

Titel: Överintendent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2001