Ulf Adlén

Ulf Adlén

Titel: Kommendör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2000