Tom Tscherning

Tom Tscherning

Titel: Överceremonimästaren

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2000