Harald Lyth

Harald Lyth

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2000