Gutte Eriksen

Gutte Eriksen

Titel: Konsthantverkare

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2000