Börje Uvnäs

Börje Uvnäs

Titel: Professor em.

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2000

Till toppen