Börje Hörnlund

Börje Hörnlund

Titel: Fd landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2000