Regina Beck-Friis

Regina Beck-Friis

Titel: Koreografen, Friherrinnan

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1999