Margot Wikström

Margot Wikström

Titel: F.d ordförande i Svenska Kommunförbundet

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1999