Ingemar Ingevik

Ingemar Ingevik

Titel: Fv. ordföranden för kommunfullmäktige i Stockholm stad

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1999