Hadar Cars

Hadar Cars

Titel: EU-parlamentarikern

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1999