Görel Bohlin

Görel Bohlin

Titel: Fd. Landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1999

Till toppen