Göran Malmgren

Göran Malmgren

Titel: Musikdirektör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1999