Göran Ennerfelt

Göran Ennerfelt

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1999