Gert Marcus

Gert Marcus

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1999