Tage Sigeman

Tage Sigeman

Titel: Professor

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1998