Magnús Pálsson

Magnús Pálsson

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1970