Jörgen Ericsson

Jörgen Ericsson

Titel: Kommendör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1998