Jörgen Ehrensvärd

Jörgen Ehrensvärd

Titel: Lantmästaren Greve

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1998