Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Titel: Förste Arkivarien Docent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1998