Hans Blix

Hans Blix

Titel: Fd. Generaldirektören

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1998