Hans V. Ewerlöf

Hans V. Ewerlöf

Titel: Förste Hovmarskalken

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1998