Görel Thurdin

Görel Thurdin

Titel: Andre Vice talman

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1998