Carl Axel Petri

Carl Axel Petri

Titel: Fd Hovrättspresident

Medalj: Serafimermedaljen

År: 1998