Anita Gradin

Anita Gradin

Titel: EU-kommissionären

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1998