Lars Bergquist

Lars Bergquist

Titel: Författaren fd Ambassadör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1997

Till toppen