Johnny Andersson

Johnny Andersson

Titel: Universitetsdirektör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1997