Gustaf Nyblaeus

Gustaf Nyblaeus

Titel: Stallmästare major

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1997