Christina von Schwerin

Christina von Schwerin

Titel: Hovdamen Friherinnan

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1997