Bure Holmbäck

Bure Holmbäck

Titel: Docent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1997