Stig Hagström

Stig Hagström

Titel: Universitetskanslern Professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1996