Mats Segnestam

Mats Segnestam

Titel: Miljöchef

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1996