Elisabeth Söderström-Olow

Elisabeth Söderström-Olow

Titel: Hovsångerskan

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1996