Bo Dockered

Bo Dockered

Titel: F.d. Förbundsordförande

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1996