Birgit Karlsson

Birgit Karlsson

Titel: Missionsföreståndare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1996