Maj Fant

Maj Fant

Titel: Författaren

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1995