Kirsti Rantanen

Kirsti Rantanen

Titel: Konsthantverkare

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1970