Julius Hagander

Julius Hagander

Titel: Direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1995

Till toppen