Joel Björkqvist

Joel Björkqvist

Titel: Föreståndaren

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1995