Gösta Westring

Gösta Westring

Titel: Kammarherre

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1995

Till toppen