Stig Alemyr

Stig Alemyr

Titel: Förste Vice Talmannen

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1994