Hans Ramel

Hans Ramel

Titel: Godsägare Friherre

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1994

Till toppen