Eric Carlsson

Eric Carlsson

Titel: Kommunalfullmäktiges ordförande

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1994