Unto-Einar Suhonen

Unto-Einar Suhonen

Titel: Författaren

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1993