Stig Nordlund

Stig Nordlund

Titel: Fd. regeringsrådet

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1993

Till toppen