Marcus Storch

Marcus Storch

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1993

Till toppen