Göran Åstrand

Göran Åstrand

Titel: Riksdagsledamot

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1993