Frédéric de Mulinen

Frédéric de Mulinen

Titel: Överste

Medalj: Prins Carl-medaljen

År: 1993