Carl-Gustaf von Platen

Carl-Gustaf von Platen

Titel: Överceremonimästare

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1993