Börje Wallberg

Börje Wallberg

Titel: Överste 1 gr.

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1993